امروز: پنجشنبه، 28 تير 1403 |
    15:19
دانلود نرم‌افزار همراه

آمار وضعیت ارایه خدمات


       پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت‌ها تعداد درخواست تعداد خدمت  تولید شده تعداد خدمت  تحویل شده پشتیبانی کارشناس پشتیبانی
1 آموزش و ترویج دانش فاوا 1-حمایت از همایش‌ها و مشارکت در برگزاری آنها در حوزه فاوا ۹ ۹ ۹ ۲

سیدهادی‌هادیان

۸۴۹۷۷۱۸۵

2-جذب دانشجوی مقطع کارشناسی جهت کارآموزی در حوزه فاوا ۳۰۳ ۱۰۰ ۸۹ ۲۰

علی مقدس نژاد

۴۴۶۵۸۶۶۲

3-حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حوزه فاوا ۲۴۱ ۱۸۰ ۱۵۰ ۳۵

فاطمه اسماعیل زاده خراسانی

۸۴۹۷۷۷۲۷

4- انتشار مقالات علمی حوزه فاوا ۱۱ ۴ ۴ ۱

مژگان عزیزی

۸۴۹۷۷۰۸۴

2 تست و تائید نمونه محصولات و خدمات فاوا 1-تائید نمونه محصولات و خدمات فاوا  ۳۹ ۳۰ ۳۰ ۰

پیمان ابوالقاسمی

۸۴۹۷۷۹۵۷

2- تست محصولات و خدمات فاوا ۲۳۴ ۱۳۰ ۱۰۰ ۰

پیمان ابوالقاسمی

۸۴۹۷۷۹۵۷

3- ارائه زیرساخت آزمایشگاهی حوزه فاوا ۹ ۹ ۹ ۰

پیمان ابوالقاسمی

۸۴۹۷۷۹۵۷

3 ارائه خدمات کتابخانه ای حوزه فاوا 1- جستجوی منابع علمی حوزه فاوا ۱۰۱ ۱۰۱ ۱۰۱ ۶

 اعظم صادق زاده

۸۴۹۷۷۳۴۷

2-ارائه اسناد و منابع علمی حوزه فاوا بصورت امانی  ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ۱۰

 اعظم صادق زاده

۸۴۹۷۷۳۴۷

مجموع ۱۱۶۸ ۷۸۴ ۷۱۳ ۷۴