امروز: دوشنبه، 20 ارديبهشت 1400 |
    02:10
دانلود نرم‌افزار همراه

بیانیه سطح خدمت تست خدمات و محصولات فاوا

توافقنامه سطح خدمت  «تست محصولات و خدمات فاوا»

1. مقدمه:

خدمت انتشار تست محصولات و خدمات فاوا به منظور بومی سازی فناوری‌های پیشرفته و افزایش پوشش استاندارد برای محصولات وارداتی و داخلی بوده که در چارچوب بندهای ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تحقق اقتصاد دانش بنیان می‌باشد. همچنین بستری مناسب جهت استفاده از خدمات ارزان قیمت آزمایشگاهی برای دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده که قابلیت گسترش را دارا می‌باشد. بازبینی در این توافقنامه براساس نظرات جمع آوری شده از مراجعین به آن انجام خواهد پذیرفت.

2.هدف:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، کیفیت نتیجه تست محصولات و خدمات فاوا بر اساس استانداردهای بین المللی مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت:

- پژوهشگاه مسولیت حفظ امانت و سلامت تجهیزات را تضمین مینماید.
- پژوهشگاه مسولیت صحت نتایج تایید نمونه بر اساس اندازه گیرهای دقیق و کالیبراسیون مورد تایید سازمان تنظیم مقررات را تضمین می‌نماید.
- پژوهشگاه محرمانگی تست نمونه محصولات را تضمین مینماید.
- پژوهشگاه محرمانگی مستندات را تضمین می‌نماید.

4.تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

متقاضی دریافت این خدمت مکلف است کلیه مدارک و مستندات درخواستی خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.
پژوهشگاه متعهد میشود که پس از ثبت درخواست، بارگذاری و تکمیل فرم‌ها توسط کاربر پس از موعد مقرر که  زمان دریافت کد رهگیری اطلاع رسانی میشود پاسخ کاربر داده شود.
کاربر محترم می‌تواند فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل  تناقضات و نحوه دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت را در قسمت فرآیند ارائه خدمت مشاهده نماید.

5. هزینه ­ها و پرداخت­‌ها:

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب -------- می‌باشد.
پرداخت­ها نیز مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ------ می‌باشد.

6. دوره  عملکرد:

این توافقنامه سطح خدمت تا  تاریخ   1399/12/30  وتحت امضا رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبار دارد.

7. خاتمه توافقنامه:

دریافت این خدمت با صدور پاسخ نهایی، تایید و تحویل آن به متقاضی خاتمه می‌یابد.

اقلام اطلاعاتی خروجی: کد پیگیری، مدت زمان پاسخگویی