امروز: دوشنبه، 20 ارديبهشت 1400 |
    02:11
دانلود نرم‌افزار همراه

بیانیه سطح خدمت جست و جوی منابع علمی فاوا

 

توافقنامه سطح خدمت  "جست و جوی منابع علمی فاوا"

1. مقدمه:

خدمت جست و جوی منابع علمی فاوا، به منظور تسریع و سهولت در دسترس به فهرست منابع اطلاعاتی از طریق سامانه الکترونیک پژوهشگاه ارائه می‌گردد.
بازبینی در این توافقنامه براساس نظرات جمع آوری شده از مراجعین به آن انجام خواهد پذیرفت.

2.هدف:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات،
کیفیت تحویل جست و جوی منابع علمی فاوا برای عموم متقاضیان مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت:

 

 

4.تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

متقاضی دریافت این خدمت مکلف است کلیه مدارک و مستندات درخواستی خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.
پژوهشگاه متعهد میشود که پس از ثبت درخواست، بارگذاری و تکمیل فرم ­ها توسط کاربر پس از موعد مقرر که  زمان دریافت کد رهگیری اطلاع رسانی میشود پاسخ کاربر داده شود.
کاربر محترم می‌تواند فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل  تناقضات و نحوه دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت را در قسمت فرآیند ارائه خدمت مشاهده نماید.

5. هزینه ­ها و پرداخت­‌ها:

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب صفر ریال می‌باشد.
پرداخت­ها نیز مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صفر ریال می‌باشد.

6. دوره  عملکرد:

این توافقنامه سطح خدمت تا  تاریخ   1399/12/30  وتحت امضا رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبار دارد.

7. خاتمه توافقنامه:

دریافت این خدمت با صدور پاسخ نهایی، تایید و تحویل آن به متقاضی خاتمه می‌یابد.

اقلام اطلاعاتی خروجی: کد پیگیری، مدت زمان پاسخگویی