امروز: دوشنبه، 20 ارديبهشت 1400 |
    02:16
دانلود نرم‌افزار همراه

بیانیه سطح خدمت حمایت از همایش‌ها و مشارکت برگزاری آنها در حوزه فاوا

 

توافقنامه سطح خدمت  «حمایت از همایش‌ها و مشارکت برگزاری آنها در حوزه فاوا»

1. مقدمه:

خدمت حمایت از همایش‌ها و مشارکت برگزاری آنها در حوزه فاوا،
پژوهشگاه از طریق برگزاری و یا مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی در حوزه فاوا اقدام به ترویج دانش فاوا می‌نماید.
پژوهشگاه با پیش بینی فضاهای مناسب و متنوع از نظر ابعاد و تجهیزات سمعی و بصری خدمات  خود را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

بازبینی در این توافقنامه براساس نظرات جمع آوری شده از مراجعین به آن انجام خواهد پذیرفت.

2.هدف:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، کیفیت تحویل حمایت از همایش‌ها
و مشارکت برگزاری آنها در حوزه فاوا برای عموم متقاضیان حوزه فاوا مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت:

 

 

4.تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

متقاضی دریافت این خدمت مکلف است کلیه مدارک و مستندات درخواستی خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.
پژوهشگاه متعهد میشود که پس از ثبت درخواست، بارگذاری و تکمیل فرم ­ها توسط کاربر پس از موعد مقرر که  زمان دریافت کد رهگیری اطلاع رسانی میشود پاسخ کاربر داده شود.
کاربر محترم می‌تواند فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل  تناقضات و نحوه دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت را در قسمت فرآیند ارائه خدمت مشاهده نماید.

5. هزینه ­ها و پرداخت­‌ها:

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب صفر ریال می‌باشد.
پرداخت­ها نیز مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صفر ریال می‌باشد.

6. دوره  عملکرد:

این توافقنامه سطح خدمت تا  تاریخ   1399/12/30  وتحت امضا رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبار دارد.

7. خاتمه توافقنامه:

دریافت این خدمت با صدور پاسخ نهایی، تایید و تحویل آن به متقاضی خاتمه می‌یابد.

اقلام اطلاعاتی خروجی: کد پیگیری، مدت زمان پاسخگویی.