امروز: دوشنبه، 20 ارديبهشت 1400 |
    02:25
دانلود نرم‌افزار همراه

بیانیه سطح خدمت حمایت از پایان نامه فاوا

توافقنامه سطح خدمت  «حمایت از پایان نامه فاوا»

1. مقدمه:
خدمت حمایت از پایان نامه‌ها و پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و اساتید هیات علمی مطابق اساسنامه و چشم انداز خدمات پژوهشی بر عهده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است.
بازبینی در این توافقنامه براساس نظرات جمع آوری شده از مراجعین به آن انجام خواهد پذیرفت.
2.هدف:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات،
کیفیت تحویل حمایت از پایان نامه فاوا برای پروژه‌های کارشناسی ارشد، دکتری و اساتید هیات علمی مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت:

پژوهشگاه محرمانگی مستندات پروژه بارگذاری شده را برعهده دارد.

4.تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

متقاضی دریافت این خدمت مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.
پژوهشگاه متعهد میشود که پس از ثبت درخواست، بارگذاری فایل­ها و تکمیل فرم­ها توسط کاربر پس از موعد مقرر که  زمان دریافت کد رهگیری اطلاع رسانی میشود پاسخ کاربر داده شود.
کاربر محترم می‌تواند فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل  تناقضات و نحوه دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت را در قسمت فرآیند ارائه خدمت مشاهده نماید.

5. هزینه ­ها و پرداخت­‌ها:

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب صفر ریال می‌باشد.

پرداخت­ها نیز مطابق قوانین و تعرفه‌ها مصوب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات محاسبه میگردد.
6. دوره  عملکرد:

این توافقنامه سطح خدمت تا  تاریخ   1399/12/30  و تحت امضا رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبار دارد.

7. خاتمه توافقنامه:

دریافت این خدمت با صدور پاسخ نهایی، تایید و تحویل آن به متقاضی خاتمه می‌یابد.

اقلام اطلاعاتی خروجی: کد پیگیری، مدت زمان پاسخگویی.